​Patientsikkerhed

Utilsigtede hændelser

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information. Læs også eksempler på utilsigtede hændelser.

Her kan du indberette utilsigtede hændelser : https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/

Du kan læse mere om utilsigtet hændelse i denne pjece: https://stps.dk/da/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx

Klage over sundhedsfaglig behandling

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med din behandling

Du kan læse mere om patientklager her : https://stpk.dk

Klagen kan indsendes via dette link : https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Klage-over-sundhedsvaesenet/Klage-over-sundhedsfaglig-behandling

Patienterstatning

Du kan have ret til erstatning, hvis der sker en skade i forbindelse med, at du bliver behandlet af en autoriseret sundhedsperson eller af dennes hjælper. Du kan søge erstatning her : https://pebl.dk

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Kontakt​oplysninger

​Virum Fysioterapi I/S​

Geels Plads 20, 2. Sal, 2830 Virum

Klik her for rutevejledning

Telefon: 45 85 64 34

Åbningstider

Man - torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 16.00

Telefontider

Mandag til torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag 08.00 - 16.00​